Sociální služby

Sociální služby jsou poskytovány osobám, které nezvládnou vlastními silami, ať už z důvodu věku, nepříznivého…