Miroslav Ušatý: Po koronaviru je potřeba podpořit investiční možnosti obcí

Města a obce jsou jedním z motorů ekonomiky. Jejich rozpočty a investice do infrastruktury, staveb a koneckonců i do kulturně společenského života významně přispívají k oběhu finančních prostředků. V uplynulých třech letech došlo k navýšení příjmů obcí a významně se zlepšila kondice a zvýšily se úrovně finančních prostředků. Obce se připravovaly a připravují na vlnu investic. Bohužel díky záležitostem ohledně koronavirové krize došlo k rapidnímu snížení příjmů obcí (meziročně v květnu o cca 40%). Pokud by se jednalo o výpadek měsíční nebo dvouměsíční, tak ho obce ustojí a mohou dál investovat. Ale nikdo jim nedal informace, jak dlouho budou výnosy daní směrovány jinam. A zde vidím hrozbu zvýraznění krize. Obce budou s investicemi čekat, rozjeté pozastaví, nové nebudou rozjíždět a tím zastaví tolik potřebné uvolnění naspořených financí. S tím se nese i další významný jev. Obce stopnutím investic mnohdy dávají zakázky místním drobným firmám a živnostníkům, Tím je významně udržují při životě. Pokud se i tohle zastaví, tak nám narostou fronty na úřadech práce. 

Vedle obcí jsou dalším zdrojem krajské rozpočty. V Jihočeském kraji je velmi dobře propracován program podpory obnovy venkova. Tento dotační titul podporuje finančně obce k investicím do částky cca 500 tisíc korun, kdy obce musí projekt financovat minimálně z 50%. Kraj dává do tohoto programu cca 110 milionů korun ročně a obce minimálně stejnou částku. Bylo by dobré pro podporu drobné ekonomiky a řemesel, aby v letošním roce vypsána ještě jedna výzva. Tím by spoluprací kraje a obcí byla ještě jednou podpořena sféra drobných zakázek a budou kratší fronty na úřadech práce. Významně by to podpořilo ty nejrizikovější nízkopříjmové skupiny obyvatel. 

Obce by svojí drobnou investiční činností podpořily zaměstnanost na venkově. Pro příklad uvádím, jak jsme to udělali a děláme doposud. Z programu obnovy venkova přistavujeme letní posezení u jednoho z našich pohostinství. Zakázku jsme připravovali již v loňském roce. Letos jsme přistoupili k realizaci. Zakázku jsme nedali jedné generální firmě, ale stavíme to po řemeslech. Tak dostali práci lidé při přeložce vody, demolici, výstavbě základové desky, výstavbě konstrukce, realizaci krovu, klempířských a pokrývačských prací, omítky, elektroinstalace a truhlářských prací. Celkem jsme zadali a zadáme práci devíti subjektům. Myslím si, že obdobných projektů se na našem venkově najde mnoho a každý starosta ve své obci ví, kam by prostředky z programu obnovy venkovana směroval. 

Miroslav Ušatý, starosta obce Albrechtice nad Vltavou

Komentáře - Kurýr IN

0 Komentáře
Všechny komentáře

Komentáře - Facebook - Kurýr MEDIA

NEJČTENĚJŠÍ ČLÁNKY

NEJNOVĚJŠÍ KOMENTÁŘE

0
Článek můžete komentovat ZDEx
()
x