Důležitost kamionové dopravy

Celosvětová pandemie covid-19 ukázala v plném světle životní důležitost kamionové dopravy a nezastupitelnost a „zdravotní“ bezpečnost individuální osobní dopravy.

V České republice se neustále zdůrazňuje nutnost a důležitost dálnic, ale mnohdy se zapomíná na silnice nižších tříd.

V minulosti se údržba a rozvoj těchto typů komunikací zanedbával, nebo se na ně nekladl důraz a za jejich špatný stav se pouze svalovala vina na přetížené kamiony a nárůst osobních automobilů.

Nikdo už ale neřešil to, že tyto komunikace defacto kopírují původní cesty z dob Rakouska-Uherska a s moderní dopravou 21. století nemají nic moc co společného. Jejich údržba se v lepším případě soustředila jen na opravu nebo výměnu stávajícího svršku vozovky, ale už se nezabývala samotnými parametry silnic.

Po opravě, nebo po výměně asfaltu jsme byli mnohokrát svědky toho, že se silnice ještě více zúžila a stala se tak při míjení aut s traktory nebo autobusy ještě nebezpečnější.

Tyto staré komunikace, které jsou úzké, plné nebezpečných zatáček, nepřehledných horizontů, nepostačují pro moderní dopravu a pro rozvoj venkovských oblastí jsou už absolutně nedostatečné

Řešit tuto skutečnost se bohužel minulé reprezentace kraje pokoušely pouze omezením nebo zákazem nákladní dopravy, které ale vede ke snižování pracovních příležitostí na venkově a k zaostávání některých regionů.

Krajští úředníci mají stohy plánů a výkresů nových komunikací a obchvatů, které plánují už 40 i více let, ale které se nikdy nebudou realizovat. Kraj prostě jen plánuje do šuplíku. Tudy cesta nevedla, nevede a ani nepovede. Chceme dělat věci, které jsou jinde normální. Chceme normální svět. Bráníme normální svět.

Jiří Černý, podnikatel, Písek

ůsdůlklsůfků