Jaroslav Zvěřina: Chybí oslava mateřství

Čechů se rodí stále méně. Podle sexuologa a psychiatra MUDr. Jaroslava Zvěřiny je důvodů hned několik: oslabování mužského faktoru ve společnosti, chybějící úcta k rodičovství a oslava mateřství.

Počet obyvatel České republiky se podle údajů ČSÚ vloni zvýšil. Přestože v meziročním srovnání bylo narozených i zemřelých méně, vyšší číslo způsobila zejména zahraniční migrace. Je to dobře? 

ČR v tomto směru kopíruje trend vyspělých zemí, které se vyznačují v celosvětovém měřítku nízkou porodností. To je smutné. A pokud něco zajišťuje jejich populační stabilitu, je to migrace a snižující se úmrtnost. Poslední uvedený faktor současně dramaticky zvyšuje zastoupení starších ročníků v obyvatelstvu. 

Proč se stavíme k reprodukci pasivně, ne-li přímo negativně?

Protože naše civilizace nežije žádnými obavami z nízké porodnosti. Nynější nejistota sexuálních rolí, neustálé oslabování mužského faktoru a přehlížení nenahraditelné mateřské role žen rozhodně nepodporují populační vývoj. Naší kultuře chybí úcta k rodičovství a dále oslava mateřství jako úlohy, pro kterou jsou ženy zcela nenahraditelné. 

Čeká nás v tomto směru nějaká změna?

V každé společnosti a v každé kulturně historické formaci se rodí tolik dětí, kolik si jich přejí ženy porodit a vychovat. A v tomto směru se nezdá být v dohledu nějaká výrazná změna. Rodí se u nás hodně pod dvě dítka na jednu ženu. Změna tohoto počtu je v nedohlednu. A k tomu přistupuje smutná skutečnost, že v některých sociálních skupinách dnes stále více přibývá mladých žen, které vůbec nemají ve svých životních plánech mateřství jako životní cíl a smysl své existence. 

Znamená to tedy, že Češi postupně vyhynou?

Jak to s námi bude dál, o tom nemůžeme racionálně uvažovat. To ukáže budoucnost.  Přejme si, aby vše, co se zdá aktuálně zlé, se v budoucnu změnilo na něco dobrého. I když optimismus není, myslím, příliš na místě.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

ůsdůlklsůfků